19647662 děti hrají ústřední obrázku 91V neděli 28.května uspořádal obecní úřad s místními spolky tradiční dětský den. Nádherné počasí, skvělá atmosféra a radost v očích u téměř 200 dětí bylo odměnou pořadatelům za jejich práci. Foto z akce zde.

                                                                                                                                                               Zuzana Šímová, 29.5.2017