muzikaSousedské posezení havlovických seniorů ani letos nechybělo. V hostinci Amerika se uskutečnilo 24.ledna 2019. V hojném počtu přijeli i libňatovští senioři. Úvodem předseda klubu veřejně poděkoval a kytičkou obdaroval nejaktivnějším členky za pomoc při akcích. Dále zhodnotil činnost v uplynulém roce. Bez nadsázky lze říci, že se senioři stále nesou na „aktivní vlně“. Znamená to,si činnost vymyslet, zúčastnit se a těšit se na další. Aktivně tak chtějí pokračovat i letos.Mimo tradičních akcí si klub bere za své udělat něco i pro ostatní, jako bylo „adventní tvoření“ s účastí všech věkových kategorií. Loňské skvělé sportovní výsledky seniorů jsou i jednou z příčin, že senioři pravidelně každý týden trénují a sportují v tělocvičně. Úvodní část zakončil přípitek a společné přání všeho nejlepšího v novém roce. K dobré náladě přispěla živá hudba a dobré občerstvení. Senioři dokázali, že se stále umí dobře bavit a těší se na další společnou akci.Foto zde.

Ing. Miroslav Malafa předseda KS,4.2.2019