12A foto kompostarna na malem rohozci prijima bioodpad od dubnaV úterý 16. dubna 2019 bude zahájen pravidelný týdenní svoz bioodpadu ze zahrádek, který občané ukládají do velkoobjemových vaků. Odpad bude odvezen až po úhradě roční paušální částky 400,-Kč/1vak. Do vaků patří: čerstvě posekaná tráva, drobné větvičky z keřů, listí, piliny, hobliny, kůra. Do vaků nepatří: zemina, kamení, cihly, stavební materiál, sklo, plasty, plechovky, zbytky masa a kostí, popel, velké větve ze stromů. Plakátek zde.

Zuzana Šímová, 29.3.2019