zamek main 1527854055 1000x800 ff 95Jak jsme zahlceni reklamami ze všech stran, tak lze také k výletu havlovických seniorů použít heslo 3 v 1. Bezmála 40 účastníků vyrazilo 23. května 2019 na svůj tradiční jarní výlet. Josefov-Smiřice-Dětenice, tři místa v jednom výletě, proto 3 v 1.

První zastavení bylo v pevnostním městě Josefov, kde se nachází Muzeum Waldemara Matušky. Jedinečná sbírka předmětů, které připomínají populárního zpěváka 60.- 80. let 20. století. Zbyla chvilka i na prohlídku sousedícího vojenskohistorického muzea. Druhé zastavení – kaple Zjevení Páně ve Smiřicích. Tato národní kulturní památka je skvostem barokní architektury. Poutavý výklad průvodce všechny obohatil, zvláště pak zaujaly nástěnné obrazy od Petra Brandla, nejlepšího českého barokního malíře. Třetí cílové zastavení- bylo v obci Dětenice. Oběd ve středověké krčmě měl své neopakovatelné kouzlo, přítmí při svíčkách, obsluha s hlučným až drsným tόnem dotvářela prostředí. Naopak veselá a interaktivní prohlídka sousedního pivovaru dobře vyvážila předešlou návštěvu krčmy. Hezkou dětenickou tečkou byla prohlídka zámku, který prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Neuvěřitelná proměna z bývalého domova mládeže do podoby původního zámku zaslouží obdiv.Posledním milou zastávkou byla návštěva cukrárny na náměstí v Sobotce. Senioři opět prožili hezký a hodnotný den. Foto zde.

Ing. Miroslav Malafa KS, 6.6.2019