Srdečně zveme všechny občany na besedu s pracovníkem Policie České republiky o bezpečném chování a dostatečném zabezpečení svých domovů ve středu 22.června 2016 od 14,00 hod. v klubovně nad Obecním úřadem.Těšíme se na Vaši účast.
                                                                                                                                                                Zuzana Šímová 17.6.2016

V sále kulturního domu v Havlovicích se v úterý 21.června 2016 od 19 hodin uskuteční letošní 2. veřejné zasedání Zastupitelstva obce. Pozvánka s kompletním programem najdete zde.
                                                                                                                                         Ing. Pavel Dvořáček, starosta 13.6.2016

Základní umělecká škola A.M.Buxton, Úpice pořádá zápis do hudebního, tanečního a výtvarného oboru dne 13. - 17.června 2016 od 15,00 do 18,00 hodin. Více informací naleznete na přiloženém plakátu  zde.
                                                                                                                                                                  Zuzana Šímová, 8.6.2016

V sobotu 28.května 2016 v 11 hodin se v kulturním domě v Havlovicích sešli " havlováci " ze tří okresů (Domažlice,Liberec a Chrudim) společně se zástupci naší obce. Odpolední program byl zakončen večerní zábavou.S našimi hosty jsme se rozloučili v neděli v dopoledních hodinách. Veřím, že se Všem program moc líbil a hlavně děkuji všem za spolupráci při přípravě programu pro naše hosty. Těšíme na další srdečné setkání. Zde je pár vzpomínek.
                                                                                                                                                          Ing. Pavel Dvořáček, 7.6.2016

Úpění 2016 letos za jiných podmínek! Trať bude zkrácena z 12 km na pouhé 3,3 km. Změnilo se i místo startu a cíle. Start začne v Havlovicích ve sportovním areálu v obvyklých 12 hodin. Cíl pak v místě původního startu v Náchodci u Šiškovenského mostu. Slavnostní vyhodnocení spojené s posezením u country hudby s občerstvením, proběhne v pěkném prostředí v nedaleké hájovně u Andyho. Nazdobte svá plavidla či nafukovací matračky a přijďte se pobavit spolu s dětmi na další ročník zábavného plavení po řece Úpě v sobotu 18.června 2016 ve 12 hodin. Více informací zde.
                                                                                                                                                                Zuzana Šímová, 6.6.2016

V neděli 5. června od 13 hodin děti najdou na našem hradě úkoly, soutěže a tradičně také 2 loutkové pohádky. Nebude chybět ani skákací hrad. Součástí dětského dne bude malování Karla IV v jakékoli podobě. Děti mohou obrázek přinést již hotový. Techniky jsou povoleny jakékoli, velikost max. A4. Z nejlepších prací bude vytvořena stálá expozice v západním křídle hradu. Více najdete na plakátku zde.
                                                                                                                                                    Mgr.Jaroslav Balcar, 27.5.2016

Dne 4.června 2016 se v Havlovicích bude soutěžit v sečení trávy na Popluži čp. 83. Více o soutěži a průběhu se dozvíte na přiloženém letáčku.
                                                                                                                                                               Zuzana Šímová, 25.5.2016

Ve středu 22.června 2016 proběhne pro širokou veřejnost ve Rtyni v Podkrkonoší v kině na Rychtě seminář na téma - Kotlíková dotace. Na setkání bude srozumitelně a jasně přiblížena problematika - čerpání dotace, způsob podání žádosti včetně výdajů a proplácení peněz. Vstupné na seminář je zdarma. Plakát zde.
                                                                                                                                                             Zuzana Šímová, 24.5.2016

Ve dnech 28. - 29. května 2016 proběhne v přírodním areálu na Rychtě a v Orlovně ve Rtyni v Podkrkonoší tradiční festival dechových hudeb - Koletova Rtyně. Pro letošní rok byl zorganizován nedělní svoz a rozvoz autobusy z okolních vesnic. Z Havlovic odjíždí autobus ve 12,40 hod. od obecního úřadu. Plakátek zde.
                                                                                                                                                               Zuzana Šímová, 24.5.2016

Obec Havlovice podepsala smlouvu o dílo s firmou Geodézie-Topos a.s. Dobruška, která provádí v naší obci zaměření komunikací a chodníků včetně přilehlých oplocení a budov. Dále pak zaměření veřejného osvětlení, kanalizace a vodovodu. Rozsah prací je značný a dokončení je plánováno na měsíc červenec. Prosíme občany o ohleduplnost a pochopení pro jejich práci.
                                                                                                                                                       Ing. Pavel Dvořáček, 24.5.2016

Obecní úřad Havlovice společně s místními spolky pořádá v neděli 29.5.2016 od 14 hodin ve sportovním areálu v Havlovicích - DĚTSKÝ DEN. Pro všechny zúčastněné děti je připravena řada soutěží o pěkné ceny i tradiční občerstvení. Těšíme se na Vás.
                                                                                                                                                          Zuzana Šímová, 23.5.2016