vizmburk studna

Od pátku 19. dubna 2019 máme o víkendech na hradě Vízmburk otevřeno. Uvidíte vyčištěné nádvoří, opravenou studnu a takřka zrekonstruovanou vlčí jámu po padacím mostu. Bude zpřístupněná šatlava a v západním objektu připravujeme hodovní místnost. Ta bude slavnostně otevřena 4. 5. 2019 při akci Devatero řemesel. Čeká na vás tradiční občerstvení i prodej upomínkových předmětů. Přijďte pobejt.

Mgr. Jaroslav Balcar, 16.4.2019

stažený souborHavlovičtí senioři zcela zaplnili klubovnu obecního úřadu.Bylo nutné ještě doplnit pár židlí. Klub seniorů 2. dubna 2019 pořádal besedu s vedením obce. Pro všechny přítomné vedení obce připravilo chutné občerstvení. Starosta obce ing.Pavel Dvořáček přítomné seznámil s uskutečněnými akcemi loňského roku a také se záměry pro letošní a následující roky.Otevřená diskuse byla věcná a konstruktivní, bylo to vlastně takové malé „veřejné zasedání.“ Je přirozené, že naši senioři mají velký zájem o dění v obci. V druhé části byla z bohatého klubového archivu promítnuta videa z akcí našeho klubu v r. 2018. Zpestřením byly i snímky o floře a fauně z okolí Havlovic. Zaujala i fotogalerie „Pohledné a krásné Havlovice“. Na rozchodnou všechny rozveselily fotomontáže ze společných akcí. S dobrou náladou se všichni rozcházeli do svých domovů. Foto zde.

Ing. Miroslav Malafa, 16.4.2019

 

a99f682198 74824bb6ea3c18e78a3f407155207017Ve středu 10. dubna 2019 jsme oslavili Den Země. Povídali jsme si o ochraně životního prostředí, promítli video o třídění a recyklaci odpadů, při prvouce jsme dělali pracovní list, ve kterém jsme záplatovali ozónovou díru. Do truhlíků před školou jsme vysadili nové kytičky. Po svačině jsme se rozdělili na dvě skupiny. První šla na Králův kopec, druhá na Picimberk. Nasbírali jsme tři velké pytle odpadků - pokakaná plína, lahev od oleje, dráty, fólie, kelímky, cigarety, plastové lahve,...Školáci byli velice snaživí a byli rádi, že jsme naši vesnici aspoň trochu vyčistili. Foto zde.

Hana Prokopová, 11.4.2019

vitani jaraV neděli 7. dubna 2019 jsme se tradičně sešli v 15 hodin u dřevěné lávky. Vyrazili jsme směrem k parku U Pichů a tam zazpívali a zatančili nejen rodičům a známým, ale všem, kterým se tato tradice líbí. Děkujeme všem příchozím, že s námi každoročně přicházejí vítat jaro, a že nás je čím dál tím víc. Doufejme, že nás i počasí vyslyší, a že již bude jen krásně. Fotografie najdete zde. Podívejte se také na reportáž na Televizi JS.

Mgr.Balcar Jaroslav, 11.4.2019

vykricnikFirma Transport Trutnov s.r.o. Vám oznamuje, že z důvodu organizace je nucena posunout čtrnáctidenní svoz komunálního odpadu. V úterý 16.dubna 2019 se bude odvážet komunální odpad a nadále pravidelně po dalších 14 dnech.

Zuzana Šímová, 10.4.2019

ockovaniV sobotu 4. května 2019 od 16,00 - 16,40 hodin u kulturního domu proběhne vakcinance psů a koček. Podrobnější informace zde.

Zuzana Šímová, 8.4.2019

6535035126b09ccbe22298e98a69b3c8 gifyV neděli 24.března 2019 proběhlo ve slavnostní síni havlovického kulturního domu letošní první vítání občánků. Zástupci občanské komise tentokrát přivítali tyto nové občánky naší obce: Martinku Hofmanovou, Malvínku Teichmanovou a Filípka Málka. Přejeme do života našim miminkům hodně zdraví a štěstí! Slavnost přibližují násludující fotky.

Zuzana Šímová, 2.4.2019

vitani jaraV neděli 7. dubna 2019 se koná tradiční vynášení smrťačky. Sejdeme se U Lávky na horním konci obce v 15 hodin. V tradičním průvodu půjdeme do vsi. Cestou v parku U Pichových předvedou děti jarní vystoupení. Dojdeme k betonovému mostu, kde zapálíme smrťačku a rozloučíme se s ní. Zveme naše spoluobčany k hojné účasti. Plakát je zde.
                                                                                                                                                   Mgr. Jaroslav Balcar,2.4.2019

sauna30Provoz sauny bude v kulturním domě v Havlovicích ukončen ve středu 10.dubna 2019. Opětovné otevření bude na podzim.

Zuzana Šímová, 29.3.2019

12A foto kompostarna na malem rohozci prijima bioodpad od dubnaV úterý 16. dubna 2019 bude zahájen pravidelný týdenní svoz bioodpadu ze zahrádek, který občané ukládají do velkoobjemových vaků. Odpad bude odvezen až po úhradě roční paušální částky 400,-Kč/1vak. Do vaků patří: čerstvě posekaná tráva, drobné větvičky z keřů, listí, piliny, hobliny, kůra. Do vaků nepatří: zemina, kamení, cihly, stavební materiál, sklo, plasty, plechovky, zbytky masa a kostí, popel, velké větve ze stromů. Plakátek zde.

Zuzana Šímová, 29.3.2019

1150246 286919V obci od pátku 12. dubna do neděle 14. dubna 2019 proběhne sběr starého železa. Staré železo mohou občané odkládat do dvou přistavěných kontejnerů, které budou u Kňourků čp.135 a u trafostanice na Malé Straně. Plakátek zde.

Zuzana Šímová, 29.3.2019