Složení rady obce pro období 2018 - 2021 je následující:

1

Ing. Pavel Dvořáček

starosta obce

2

Martin Kult

místostarosta obce

3

Martin Dvořáček

člen rady obce

4

Martin Spielberger

člen rady obce

5

Stanislav Mach

člen rady obce