Složení zastupitelstva obce pro období 2018 - 2022 je následující:

1

Ing. Pavel Dvořáček

starosta obce a člen stavební komise

2

Martin Kult

místostarosta obce

3

Martin Dvořáček

člen rady obce a předseda stavební komise

4

Martin Spielberger

člen rady obce a předseda finančního výboru

5

Petr Smékal

člen zastupitelstva obce a člen kontrolního výboru

6

Stanislav Mach

člen rady obce a předsedou kontrolního výboru

7

Pavel Šrámek

člen zastupitelstva obce

8

Ing. Daniel Švrčina

člen zastupitelstva obce a člen finančního výboru 

9

Stanislava Hanlová 

členka zastupitelstva obce 

10

Jan Čepelka 

člen zastupitelstva obce 

11

Petr Míl

člen zastupitelstva obce 

12

Jiří Kopecký

člen zastupitelstva obce 

13

 Mgr.Antonín Stanislav

člen zastupitelstva obce  

14

Mgr. Václava Balcarová

členka zastupitelstva obce a členka kontrolního výboru

15

Milan Vodička

člen zastupitelstva obce a člen finančního výboru