Složení rady obce pro období 2022 - 2026 je následující:

1

 

starosta obce

2

Petr Míl

místostarosta obce

3

Martin Dvořáček

člen rady obce

4

Roman Čáp

člen rady obce

5

Stanislav Mach

člen rady obce