Složení zastupitelstva obce pro období 2022 - 2026 je následující:

1

 

starosta obce

2

Petr Míl

místostarosta obce

3

Martin Dvořáček

člen rady obce

4

Roman Čáp

člen rady obce a předseda finančního výboru

5

Ing. Jiří Zítka

člen zastupitelstva obce a člen kontrolního výboru

6

Stanislav Mach

člen rady obce a předseda kontrolního výboru

7

Tomáš Prouza

člen zastupitelstva obce

8

Ing. Daniel Švrčina

člen zastupitelstva obce a člen finančního výboru 

9

Stanislava Hanlová 

členka zastupitelstva obce a členka kontrolního výboru,
předsedkyně občanské kkomise 

10

Mgr. Jaroslav Balcar

člen zastupitelstva obce 

11

Petr Hejna

člen zastupitelstva obce 

12

Jaroslav Kábrt

člen zastupitelstva obce 

13

Martin Vik

člen zastupitelstva obce  

14

Pavel Šrámek

člen zastupitelstva obce

15

Milan Vodička

člen zastupitelstva obce a člen finančního výboru a stavební komise