Podstránky fotografie

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Sbírka právních předpisů obce

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 14/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
zákon č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů
zákon č. 111/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Vyhlášky obce

Vyhláška č. 1/2017 o nočním klidu (PDF)
Vyhláška č. 1/2024 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (PDF)
Vyhláška č. 1/2011 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti (PDF)
Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (PDF)
Vyhláška č. 1/2006 o nakládání s komunálním odpadem (PDF)
Urnový háj - provozní řád (PDF)
Vyhláška č. 1/2024 o místním poplatku ze psů (PDF)
Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství (PDF)
Obchodní podmínky dodávky vody (PDF)